چند شعر از عليرضا روشن

آن چه می خوانید چند شعر کوتاه بی عنوان از علیرضا روشن است . روشن نگاه شاعرانه ی خوبی دارد و موسیقی کلمات را خوب می شناسد ؛ هرچند لغزش هایی هم در شعر او دیده می شود . اما شعر او به نظر من خوشایند است .

شگفتی من

                همه از باد است

                                       که به گیسوی تو می پیچد

                                                          اما

ماندگار نمی شود!

*

سایه را

          او می بیند

                         که به نور

                                     پشت کرده باشد

*

به تو دلبسته ام

              همچنان گندمزاری

                                     که به باد

*

خورشید

    از حسادت گندمزاری که در موهایت داری

                                                            نان می تابد    

/ 0 نظر / 8 بازدید