روزهای خوش پرنده بودن و تلخی های شاعر

 شکر خدا "پرنده بودن" در سه روز اول نمایشگاه موفق بود و با توجه به این که روزبهان در حوزه‌ی شعر پیشینه‌ی چندانی ندارد ، توانست در ردیف پرفروش های روزبهان قرار بگیرد .

باید دید که این مجموعه شعر - که بهتر است آن را مستقل از شاعرش بررسی کنید - آیا می تواند پرفروش ترین مجموعه شعر نمایشگاه باشد ، یا اینکه باقیمانده‌ی تیراژ کتاب جوابگوی چنین رقابتی نیست ، یا اصلا ممکن است از فردا هیچ کس سراغی هم از پرنده بودن نگیرد...

به هر حال برای من شاعرک شاعرنمای فلان و فلان ... میزان استقبال شعرخوانان به نوعی محک میزان برقراری ارتباط با مخاطب به حساب می آید.

/ 0 نظر / 20 بازدید