دعوت

بيا؛هر که هستی بيا؛

رويا پروری بيا؛دروغ پردازی بيا؛

اميدواری؛دعاخوانی؛مهره های جادويی می خری بيا

لاف زنی؛آرزومندی؛بيا

بيا کنار بخاری بنشين تا قصه های طلايی ببافيم  باهم

بيا!

بيا!

                                   شعر از عمو شلبی

/ 2 نظر / 11 بازدید
ab_rang

سلام عمو زاده ! شما هم ؟! من که خیلی دوستش دارم. آخه یاد بچگی ها می افتم...

amitis

می دونی جمع شدن ادما با هم خودش يه قصه طلايی که خيلی وقته فراموش شده