معرفی يک کتاب

سعدی در غزل

دکتر سعيد حميديان

نشر قطره - چاپ اول ۱۳۸۳

در مورد عموشيخ  کتاب تحليلی قابل توجهی در دسترس نيست .البته  ذکرجميل سعدی  کتاب خوبی است ولی مجموعه مقاله است و فرصت بحث وتحليل جدی در آن نيست. سعدی ضياموحد هم کلی است و جهت آشنايی. امروز که انقلاب رفته بودم اين کتاب را ديدم ؛ که در نظرم کتاب خوبی آمد خصوص که استاد حميديان هم شخص فاضلی است وخلاصه به غزل سعدی پرداخته. در مورد غزل های سعدی به نظر من جای کار جدی خيلی بيشتر از اونيه که تا حال تصور می شده...اين هم بهانه ای که امروز دوبار از عمو شيخ ياد کنم.

/ 5 نظر / 9 بازدید
مرغ سحر

سلام... بله موافقم..به خصوص که نثر دقيقی هم از کتاب ها نيست.. جای بحث زيادهو بعضی اشعار رو هم بهش نسبت می دهند شنيدم..

javady

خوشحالم که اين مطلب رو خوندم و باهاش موافقم . خيلی ها هنوز يه گنج پيدا نشده ان .موفق باشيد .

m.a

سلام........ ما که به اتفاق يکی از دوستان!!! خدمت عمو شيخ کسب فيض می کنيم. اگه ميخواين شما هم تشريف بياريد خوشحالمون می کنيد .

....

سلام.شازده کوچولوی من برام تجير کشيده که کسی بهم آسيب نرسونه،اما تجير بينمون فاصله انداخته.... حالا چه کار کنم.......؟!!!!!

ab_rang

ما اگر مستیم / بی گمان هستیم / خالی هر لحظه را سرشار باید کرد از هستی....