هنوز ...

هنوز خیلی چیزها را می‌توانم بگویم . هنوز زنده ام ، هنوز استوارم ، هنوز ... هنوز ....

شاید خوب باشد ، شاید هم بد . اینکه تحت تاثیر دیگران قرار‌نمی‌گیرم ، اینکه بتی برای خودم نمی‌سازم و اینکه خودپرست هم نیستم . چیزهای زیادی هست که نگرانم می‌کند . پیش از هرچیز مرور و بررسی رفتارهای خودم . چیزهایی هم هست که امیدوارم می‌کند . بماند که امیدم به چه چیزهایی است.

سعی می کنم آدم‌های ضعیف را از خودم دور کنم . آدم‌های ضعیف - به قول سرگروهبان سلطانی ؛ دلاور بختیاری - هر خیانتی می توانند بکنند . آدم‌های ضعیف هستند که به سادگی تبدیل می‌شوند  به آدم‌های کثیف ، آدم‌های خبیث...

مدعی هیچ چیز نبوده ام ، اما آدم‌های مدعی را خوب می‌شناسم . لاف چیزی را نزده ام ، اما لاف‌زن ها را خوب می‌شناسم . سعی کرده‌ام ریاکار و پنهان‌کار نباشم ، اما این طور افراد را خوب می‌شناسم .  

*

نکته‌ی اخلاقی: هرگونه اظهار نظر و اظهار شناخت و آگاهی از شعر و زندگی من - از طرف هرکس که باشد - کذب محض است ، حتی اگر ستایش ِ این کمترین باشد .

*

کپی‌رایت نامچه: لعنت بر کسی که بدون اجازه‌ی این بنده از شعرها ، ایده‌ها و نظراتم بدون ذکر منبع استفاده کند ... بشمار ... 

/ 0 نظر / 21 بازدید