مذهب مختار -1

 اخبار حوادث:

معشوقی که دست به عاشق کشی های سریالی زده بود به دام افتاد .

 

* عنوان این پست را از جناب "عبید" وام گرفته ام . هرچند که آدم آبروبری است و باید از زبانش ترسید ...! راستش حس کردم این تک سطرها و یادداشت های کوتاه که می خواهم زیر این عنوان بنویسم بی تناسب با حال و هوای زمانه نباشد ... این شد که این طور شد .

 

/ 0 نظر / 23 بازدید