نمی کنم گله ای...

نیمی دونم حالا اگه يه آدمی هر چی سرش اومد ... صداش در نياد بايسی سخت تر سرش بياريم؟ نه دادا ای طوری نمی شد...اين جا يه جايی بدتر ا همه جا...حالا بماند...اما ما کم نيمياريم...بيبينيم کی زودتر از رو می رد!!!

/ 4 نظر / 11 بازدید
mahmoud tavakoli

salam ali abasnejade asle shahre rey razio doleye shaero shoaraye ... ma ro ke yadet hast ?

ejtehadi

.. روحيه ی شما قابل تحسينه ! پايدار باشيد.

شب

رفيق سفر كرده ... اينده رو همت ما ميسازه نه ارزوهامون ... همتت بلند - روزگارت بكام ...

آبرنگ

سلام علی آقای عباس نژاد ! یا آقای علی عباس نژاد!!؟!!فرقی هم نمی کنه بزرگوار . مهم اینه که سعی کنی هر جا هستی خودت باشی و به لحظه ها اجازه ندی در تو تغییری ایجاد کنند .