...

,

/ 4 نظر / 20 بازدید
آشنا

جانا سخن از زبان ما می گویی....

اجتهادی

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست.. عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی .. این شعر منو یاد آدم دوروئی میندازه که شروع تمام جلساتش با این بیت زیبا بود،متاسفم که چنین کسانی وجهه ابیات به این زیبایی رو در ذهنمون خراب میکنند!