وانصرنا علی القوم الکافرین ...

وقتی صدای ربّنای استاد در گوش مغرب ماه رمضان می‌پیچید ، اگر روزه‌دار نبودی حس می‌کردی چیزی از دست داده‌ای و اگر روزه‌دار بودی آن وقت بود که لذّت روزه‌دار بودن را با جان حس‌می کردی.

مقلدان استاد انگار نمی‌دانند آنچه او را در دل‌ها نشانده‌است‌ ، نه‌تنها صدای ملکوتی و شریف او ، که این حقیقت است که صدای استاد صدای مردم ایران است در هر زمان و موقعیت . دشمنانش هم.

من هر سال قریب به ٣٠٠ دقیقه رادیو گوش می‌دادم . سی روز و هر روز ده دقیقه. حالا که مسوولین رادیو در دنبال کردن رفتار گستخانه و لجوجانه‌ی خود تصمیم گرفته‌اند ربنا را هم پخش نکنند ... آن سیصد دقیقه هم برای خودشان .... 

/ 2 نظر / 16 بازدید
ارمغون

دم استاد خودمون گرم حمایت حمایت حمایت اگه قراره ربنای استاد پخش نشه پس دیگه ....