در نمایشگاه ...

عرضه‌ی پرنده بودن در شیراز :

به زودی پرنده بودن در شیراز و در کتابفروشی موعود عرضه خواهد شد . نشانی این فروشگاه را می توانید اینجا ببینید .

*

حالا که با این سرعت کتاب‌هایم دارند به خانه‌ی مردم می‌روند ، از خودم می‌پرسم : " این‌ها که مردم دارند به خانه‌هاشان می‌برند اصلا چی هست؟ " و " تو مردک شاعرنما ، چه چیزی را برای آدم‌ها آوردی که حالا به حریم خصوصی‌شان می فرستی؟"

شاید باید زودتر از این ها فکرش را می کردم ... یا شاید هیچ وقت نباید فکرش را هم کرد...

/ 0 نظر / 25 بازدید