آنان که رعايت عهدشان و اماناتشان می کنند ...

امروز به تهران آمدم و پيامهای دوستانی را که تماس گرفته بودند از خانواده شنيدم .

پيرو متن قبلی که خبر انتشار نزديک کتابم بود هم پيامی داشتم . از دوستی که مشوق و انگيزاننده ی من در چاپ کتاب بود و خوب از آن مهمتر شارژ مالی اوليه انتشار کتاب را هم انجام داد. نام اين دوست و بزرگتر دلسوز را می توانيد در صفحه ی نخستين کتاب بخوانيد .

و خوب ... زمان ادای دين ها فرا رسيده است ... با سپاسی بی پايان...

اميدوارم ظرف يکی دو ماه آينده مشکل انتشار کتاب هم حل شود و خيال من هم راحت . حالا بايد فقط اميد داشت...

/ 0 نظر / 9 بازدید