دوستان مراقب باشيد...

دوستان...اخيرا و برای مطلب قبل کسی آمده است و چند کلمه حرف مفت و زننده نوشته...ايشان جايی ديگر هم از قول من با نام و آدرس من کامنت بی ادبانه گذاشته...( وبلاگ خموشان) قطعا چنين رفتاری در شان من و وبلاگ نويسانی که من می شناسم نيست... اگر واقعا قصدشان از اين کار اظهار تنفر از نوع نوشتن من بود ايرادی نداشت...مساله اين است که او و امثال او قصد دارند فضای وبلاگ را که محيطی ارزنده و فرهنگی است تخريب کنند ...دوستان متوجه اين موضوع باشيد...من يقين دارم که ممکن است با آدرس های غير واقعی برای شما هم کامنت بگذارند...پس توصيه می کنم اين کامنت ها را با کمال اطمينان حذف کنيد.

/ 6 نظر / 8 بازدید
hich

سلام...نميدونم اين چيزی که ميخوام بگم پاسخی دانسته هست يا نه؟! پاسخ که نيست ...دانسته هم نيست...فقط می خواستم بگم...جمله ی قشنگی انتخاب کردی واسه قسمت کامنت ها...همين!

مرغ سحر

سلام..فهميدم که کار شما نبوده..آدرس کپی شده بود!<اسلش قبل از يو ار ال >..واقعا تاسف داره که چنين افرادی بخاطر کمبود شهامت از نام های جعلی استفاده ميکنند!

مرغ سحر

سلام..فهميدم که کار شما نبوده..آدرس کپی شده بود!<اسلش قبل از يو ار ال >..واقعا تاسف داره که چنين افرادی بخاطر کمبود شهامت از نام های جعلی استفاده ميکنند!

مرغ سحر

سلام..فهميدم که کار شما نبوده..آدرس کپی شده بود!<اسلش قبل از يو ار ال >..واقعا تاسف داره که چنين افرادی بخاطر کمبود شهامت از نام های جعلی استفاده ميکنند!

سعيد سليمانپور

سلام.بنده ي خدا! چنان با توپ و تشر نظرخواهي کرده اي که آدم مي ترسد برايت کامنت بگذارد!!.....بابا!..اين "يا سخن....يا خموش» را بيخيال شو.مرد عاقل خودش به صورت اتومات دانسته مي گويد، مرد غير عاقل هم که گوشش به شعر و اينجور چيزها بدهکار نيست و تهديد به قتلش هم بکني کامنت مي گذارد!(عين ما!) از شوخي گذشته، وبلاگ پرباري داري.براي دقائقي مهمانت بودم.ممنون از ميزباني شايسته ات.سبز و بالنده باشي.