"بی یادگار قمری همخون"

تا بعد

تعطیل

.

/ 2 نظر / 23 بازدید
مژگان عباسلو

سلام آقای عباس نژاد گرامی ایراد از من حقیر بود که زودتر نتوانستم اسباب کنار هم بودن یاران را فراهم سازم به استاد مهربانمان هم عرض کردم که از جانب من عذرخواهی کند از همگی. تعطیلی وبلاگتان دروغ سیزده نباشد دروغ آوریل که می تواند باشد… پس منتظر پست جدیدتان هستیم.

علی مظفر

درود دیوانه شدم همیشه شادم آقا پیمانه شدم دل به تو دادم آقا افسانه ی عاشقانه کم گو باشمع پروانه عباس نژادم آقا سال نو مبارک فرمان بدهید مردم ایلم را آماده کنند بار و بندیلم را باید بروم دست خدا بسپارم یاران همیشه مست تعطیلم را .... نیک باشید و سرزنده بدرود