همیشه شعر

راستش را بخواهید ، به نظر من مرور شعر فارسی از گذشته تا حال ، دیدگاه آدم را در باره‌ی شعر متعادل می کند .

فرصتی مغتنم دست داده برای مطالعه ای هرچند سطحی . بسیار خوشایند است . در این میان نگاه آدم به بعضی شاعران بیش از پیش معطوف می شود ... مثلا استاد انوری که به گمانم در فراموشی غیر منصفانه ای گرفتار آمده . حالا این بهانه ای است که دو بیت از او بنویسم و بگویم وبلاگ به روز کرده ام:

رهبران تو رهزنان تو اند

کم این مشتی احمق خر گیر

 

ایضا له:

 

زر بایدن انوری ، وگر نیست

غم خور که همیشه رایگان است

 

*

/ 0 نظر / 20 بازدید