خوبم گمانم

امروز سه نوخسروانی تازه نوشتم . بعد از چندی سکوت .

دلم تنگ شده بود برای اندوه ملیحی که هنگام نوشتن سراغم می آید ... و نمی گذارد کار دیگری بکنم ...

خیلی خوب بود آمدنش...

پای راستم پیچ خورده و درد دارد . خیلی خسته ام و اختیار پلک هایم را ندارم . فعلا اما از پُکیدگی خلاص شدم ...

/ 0 نظر / 19 بازدید