خودنگاره

می‌خواستم در چند بخش چیزهایی بنویسم درباره‌ی خودم و دنیای اطرافم...

دیدم که عادت دارم به نامهربانی دیدن...

عادت دارم به سکوت کردن ...

با خودم گفتم:

بگذریم ...

/ 0 نظر / 21 بازدید