چند شعر از استاد شفيعی کدکنی   

 

اما چند شعر می نویسم از دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی ...

 

هزار مرتبه گفتند و باز نشنیدی

کنون سزای ستیهنگیت را دیدی

گرسنه میر و به زنجیر میر کاز چه رو ای شیر

به جشن شادی بوزینگان نرقصیدی

 

و دیگر

 

گه ملحد و گه دهری و کافر باشد

گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد

باید بچشد عذاب تنهایی را

مردی که ز عصر خود فراتر باشد

 

و دیگر

 

حسرت نبرم به خواب آن مرداب

کارام درون دشت شب خفته است

دریایم و نیست باکم از طوفان

دریا همه عمر ، خوابش آشفته است

 

و ... کویری

 

شادی!

     شادی!

           هزار شادی ، شادی!

برکاغذ کاهی کویر

                   اینک:

از جوهر سبز

              نقطه

-         آبادی ! 

 

در پست بعدی می خوانید :

 

 

تیغ و زنگی مست

متن کامل سخنرانی شاملو درباره ی فرهنگ ایران و حکیم فردوسی در امریکا

در دو قسمت

به همراه یادداشتی نگاشته در باب این سخنرانی

از خلوت گزیده

 

+

۱۳۸٥/٤/۱۳ - خلوت گزیده