زيستن برای باز گفتن   

 

رد کهن عبورهايی در من

آغاز بدون انتهايی در من

من مرتع بی مرز جنونم ... ای عشق !

چون مستی اسب ها رهايی در من

 

 

+

۱۳۸٥/٤/٩ - خلوت گزیده