کتاب شهر   

اما مناسب دیدم چند کتاب را که خودم دوست دارم داشته باشم را در این روزها که نمایشگاه کتاب برقرار است به شما معرفی کنم .

-                     ذهن و زبان حافظ / بهاء الدین خرّمشاهی / چاپ هشتم ، هزار و سیصد و هشتاد و چهار / با حجمی بیشتر از گذشته

-                     حماسه ملی ایران / علامهء فقید تئودور نولدکه / ترجمه بزرگ علوی / انتشارات نگاه

-                     دیدار با سیمرغ / دکتر تقی پور نامداریان

-                     فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی / محمد جعفر یاحقی

-                     خیام نامه / محمدرضا قنبری

البته نا کافی بودن اطلاعات را بر من ببخشید ، اما فکر می کنم بسیاری از این کتابها را در غرفه ی انتشارات خوارزمی پیدا کنید . 

 

+

۱۳۸٥/٢/۱٤ - خلوت گزیده