تا اطلاع ثانوی...!   

دوستان عزيز...

از آنجا که بنده در آستانهء خدمت مقدس نظام وظيفه!!!! هستم اونم زير پرچم تا اطلاع ثانوی وبلاگ تعطيل است .

با احترام

+

۱۳۸٤/٧/٢۸ - خلوت گزیده