ان که هلاک من همی...   

با صدای شجريان در کاست بيداد بخوانيد!

آن که هلاک من همی؛ خواهد ومن سلامتش

هر چه کند به شاهدی کس نکند ملامتش

*

ميوه نمی دهد به کس ؛باغ تفرج است وبس

جز به نظر نمی رسد سيب درخت قامتش

خداش بيامرزادعمو شيخ را!

+

۱۳۸۳/٩/۱٠ - خلوت گزیده