جز در هوای اشک دلم وا نمی شود...   

در رفتن جان از بدن گويند هرنوعی سخن

من خود به چشم خويشتن ديدم که جانم می رود

به علت در گذشت قناری عزيزم ؛ اين وبلاگ تا پايان خرداد تعطيل است

+

۱۳۸٤/۳/۱ - خلوت گزیده