تجربهء تازه درمشق   

خسروانی

اين روزها دل مشغولی تازهء ديگری هم پيدا کرده ام...تجربهء خسروانی يا بهتر بگويم نوخسروانی که اخوان سعی در آغاز آن داشت . من برای اولين بار طی مدت اخير دو خسروانی مشق کرده ام که در زير می خوانيد اميدوارم پس از اين در اين قالب پر ارزش کارهای خوبی انجام دهم که بسيار قابليت بالايی دارد :

زيتونی و خاکستری مشکی و ماشی

يا چشم های موج خيز لاجوردی

تصوير معشوق منی هر جا که باشی ...

و کار دوم اين است که :

مهرآسمانی از زمين از من بپرهيز

اينجا افق سبزآبی بی انتهايی است

آهوی دشت شعرهايم باش و بگريز

دوستان لطفا در اين مورد نظرات و راهنمايی هايشان را به من برسانند - زنده يا مرده(منظورم حضوری و اينترنتی است!) - با سپاس ...

+

۱۳۸۳/۱٢/٦ - خلوت گزیده