از بودن و سرودن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
و حالا بعد این همه وقت :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
همچنان از عشق... :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
بر یادگار قمری همخون :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
بعد از چندی :: ۱۳٩٠/٥/٦
وبلاگ نوخسروانی و نوخسروانی سرایان :: ۱۳۸٩/٧/۱
نوخسروانی‌های من :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
طهران من کجاست؟ :: ۱۳۸٩/٦/٥
اهمیت "عباس‌نژاد" بودن :: ۱۳۸٩/٦/٤
نمیشه غصه مارو یه لحظه تنها بذاره :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
دو نوخسروانی از علی رضا قاضی مقدم :: ۱۳۸٩/٥/٢
بعد از سکوت :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
همچون پرندگان مهاجر... :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
پایان :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
"بی یادگار قمری همخون" :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
محمدرضا جلالی نایینی درگذشت... :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
هشتاد و هشت رفت :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
یادداشتی درباره ی حافظ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
زیر تیغ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
یک سه گاهی عاشقانه و دو پیوست :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
بگذریم :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
رباعی دیگر :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
خوشبختی در ویترین :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
باز هم غزل :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
دو گانه :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
یکی بود... یکی نبود :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
این منم ... :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
رباعی :: ۱۳۸۸/۱۱/۸
حدیث عشق :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
صمد بهرنگی در توفیق :: ۱۳۸۸/۱۱/٤
بدون شحر! :: ۱۳۸۸/۱۱/٤
فراغتی و کتابی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢
نزدیک تر... :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
شبیخون به یادگار قمری همخون! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
سه نوخسروانی تازه :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
این روزها که شعر... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
معرفی 2 جلسه شعر خوب :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
این روزها تنها: بر یادگار قمری همخون :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
"بر یادگار قمری همخون" می‌آید :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
مهاجرت :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
در احوالات روزگار :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
خبر خبرگزاری مهر درباره ی کتاب دومم :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
... :: ۱۳۸۸/۸/٥
تسخیر ناپذیران :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
بهانه گیری... :: ۱۳۸۸/٧/۱٥
در ستایش سکوت :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
سه نقطه :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
والله که شهر بی تو مرا حبس می شود... :: ۱۳۸۸/٦/٩
در متن ادراک کوچه :: ۱۳۸۸/٦/٥
دو شعر از بوعلی سینا :: ۱۳۸۸/٥/٢٩
فصلی به بلندای قامت مردانه ات ... :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی از .... :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
خودنگاره :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
درباره‌ی یک شاعر :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
وانصرنا علی القوم الکافرین ... :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
سطری چند ... :: ۱۳۸۸/٥/٩
اطلاعیه :: ۱۳۸۸/٥/۳
از ناصرخسرو :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
فراخوان :: ۱۳۸۸/٤/٢٢
استاد سرود ... :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
سیاه .... :: ۱۳۸۸/۳/۱۸
نوخسروانی... :: ۱۳۸۸/۳/٦
چه فرق می کند که بخواند... :: ۱۳۸۸/۳/٢
خمیازه ی بلند :: ۱۳۸۸/۳/۱
تب‌گویی :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
امیدوارم که شاعر نباشم ! :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
شاید ... :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
در نمایشگاه ... :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
ولخرجی های شاعر یا پیشنهاد برای نمایشگاه کتاب :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
روزهای خوش پرنده بودن و تلخی های شاعر :: ۱۳۸۸/٢/۱۸
پرنده بودن در نمایشگاه کتاب تهران :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
به احترام دو دوست :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
صبح شنبه :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
.... :: ۱۳۸۸/٢/٩
این گاه ...دمی که با طرب می گذرد ... :: ۱۳۸۸/٢/۸
آهای مردم ... مرا بشناسید... :: ۱۳۸۸/٢/٦
بس که سبک می گذرم چون نسیم ... :: ۱۳۸۸/٢/٢
هنوز ... :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
... :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
روزگار :: ۱۳۸۸/۱/۱۸
پیش به سوی آینده!! ( یا یک اتفاق با نمک) :: ۱۳۸۸/۱/٩
سال نو :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
دست‌خط یومیه :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
رقصنده با نگاه نجیب غزال ها ... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
حال خوب...حال بد :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
همیشه شعر :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٦
خوبم گمانم :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
!! :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
مسافران مهتاب :: ۱۳۸٧/۱٢/٢
می فهمی...؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
از عبدالواسع جبلی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
نفسم گرفت از این شب ... :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
شهریار سخن ! :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
اتفاق اتفاقی ! :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
رونمایی نسخه قدیمی حافظ :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
هذیان های شب امتحانی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱
چند کلمه :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٦
... :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
مذهب مختار -1 :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
گناه اصلی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٩
اطلاع ثانوی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
خرید اینترنتی پرنده بودن :: ۱۳۸٧/۱٠/٥
درباره پرنده بودن :: ۱۳۸٧/۱٠/٢
سلام به زمستان ... :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
شاید وقتی بعدا ... :: ۱۳۸٧/٩/٢۱
غریبانه خوانی... :: ۱۳۸٧/٩/۱٩
چند سطر :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
۱۳۸٧/٩/۱٧ :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
... :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
سه نوخسروانی به هم ناپیوسته و تب گویی های بی ربط ! :: ۱۳۸٧/٩/٧
برای خالی نبودن عریضه! :: ۱۳۸٧/٩/٦
... حاشیه بدون متن :: ۱۳۸٧/٩/۳
اما درد ... :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
سیاه ... :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
رکود... :: ۱۳۸٧/۸/٢۱
دلتنگی عنوان ندارد ... :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
می خواستم ... :: ۱۳۸٧/۸/۱٧
فی العشق معجباتُ یاتین بالتـوالی :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
سه خشتی : ترانه های کوچک کرمانج :: ۱۳۸٧/۸/۱٠
سکوت یعنی طوفان ... :: ۱۳۸٧/۸/٥
با من بیا ... :: ۱۳۸٧/۸/۳
... :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
روز تو ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
مهرگانی ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
سپاس :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
تغییر در زمان مراسم رونمایی :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
دعوت به مراسم رونمایی مجموعه شعر "پرنده بودن" :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
تمام شد ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
... :: ۱۳۸٧/٦/٧
حال عمومی ... :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
درباره ی نوخسروانی :: ۱۳۸٧/٥/٢٤
سه نوخسروانی نا پیوسته :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
رباعی :: ۱۳۸٧/٥/٩
شعر من ... :: ۱۳۸٧/٥/۳
نو نوشته :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
سکوت و چلچله ها ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
و عشق ... :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
اسطوره ها که می میرند ... :: ۱۳۸٧/٤/٧
گذشت روزها ... :: ۱۳۸٧/۳/۳٠
دیوار باستانی تردید :: ۱۳۸٧/۳/۱٥
...... :: ۱۳۸٧/۳/٩
... :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
بانو فرشته ای تو و باور نمی کنی ... :: ۱۳۸٧/٢/٢۱
از تو ... :: ۱۳۸٧/٢/۱٥
برای قیصر ... :: ۱۳۸٧/٢/٥
پرنده بودن و باران :: ۱۳۸٧/۱/٢٦
حرف‌های گنده در روزهای پس از طوفان...! :: ۱۳۸٧/۱/٤
حرفی برای صفحه‌ی دوم :: ۱۳۸٧/۱/۳
چارباغ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٤
نو ...نوخسروانی :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
تمام ... :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٢
اين روزها ... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
شعری ... چيزی...!! :: ۱۳۸٦/۱۱/٧
بند نخست از قصيده ی هجرت ... :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
آمده ام :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٧
عاشقانه - ۱۳ ( ... ) :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
عاشقانه - ۱۱ ( خوش آمد ) :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
عاشقانه - ۱۰ ( فصل ها ۰۰۰) :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۳
عاشقانه -۸ ( پيامبر گم شده ) :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
عاشقانه - ۷ ( در آغوشم بگير ) :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۱
عاشقانه - ۶ ( ترمه و برنو ) :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٠
عاشقانه -۵ ( اصلا چه کسی گفت...؟) :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٩
عاشقانه - ۴ ( بيزارم ... بيزارم ) :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٩
عاشقانه - ۳ ( عاشقم مشو ) :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٧
عاشقانه -۲ ( بانو...بانو...) :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
عاشقانه - ۱ ( اگر برايت گران نيايد...!) :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۱
پس از مدت ها بی عاشقانگی... :: ۱۳۸٦/٩/٢٤
نوخسروانی تازه :: ۱۳۸٦/٩/٩
... :: ۱۳۸٦/٩/٧
چند شعر از عليرضا روشن :: ۱۳۸٦/٩/٥
خزانی :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
شايد نه برای اين صفحه ... :: ۱۳۸٦/٧/٦
اگرم هوای نوشتن بود ... :: ۱۳۸٦/٦/۱٧
غزلی تازه :: ۱۳۸٦/٥/٢٧
خيام نامه :: ۱۳۸٦/٥/۱٩
نو خسروانی ديگر :: ۱۳۸٦/٥/۳
و باز غزل... :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
سه گاهی :: ۱۳۸٦/۳/۳۱
هياهوی بسيار برای هيچ ... :: ۱۳۸٦/۱/۳۱
خود نگاره :: ۱۳۸٦/۱/٢٤
حماسه و سوک ... :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٥
و باز ... غزل :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٠
تنفس در هوای غزل... :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۸
چارپاره :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٢
شعری ... :: ۱۳۸٥/٩/٢٢
حافظ و تصوف :: ۱۳۸٥/٧/٢۱
من دچار خفقانم ... خفقان ! :: ۱۳۸٥/٧/۱٤
ده فرمان ...! :: ۱۳۸٥/٦/۱۸
برگی نو ... :: ۱۳۸٥/٥/۱۳
پادگانيات!! :: ۱۳۸٥/٥/٥
يوهان کريستوف فريدريش فون شيلر :: ۱۳۸٥/٤/٢۳
تيغ و زنگی مست ... يادداشت خلوت گزيده بر سخنرانی شاملو :: ۱۳۸٥/٤/۱۸
تيغ و زنگی مست ... بخش دوم :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
تيغ و زنگی مست ... قسمت نخست :: ۱۳۸٥/٤/۱٤
چند شعر از استاد شفيعی کدکنی :: ۱۳۸٥/٤/۱۳
زيستن برای باز گفتن :: ۱۳۸٥/٤/٩
آنان که رعايت عهدشان و اماناتشان می کنند ... :: ۱۳۸٥/٤/٧
...و بالاخره پرنده بودن ...! :: ۱۳۸٥/٤/۱
جنگ هفتاد و دو ملت ... :: ۱۳۸٥/۳/۱٢
... غزل ... :: ۱۳۸٥/٢/٢٩
کتاب شهر :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
نو خسروانی... :: ۱۳۸٥/٢/٢
گلايه هايی درباره ی ترانه و ترانه سرايی :: ۱۳۸٥/۱/٢٥
اين سوی عطر قبيله... :: ۱۳۸٥/۱/۱٦
خانه تکانی...! :: ۱۳۸٥/۱/۱۳
.... :: ۱۳۸٥/۱/٦
برگی از سفرنامهء باران :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٢
بدون شرح...بلکه هم بدون شهر...! :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۸
نمی کنم گله ای... :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٢
به اصفهان رو ... :: ۱۳۸٤/۱٢/٧
به ياد لعل تو... :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۸
عزاداری های نامشروع :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٩
عيدی :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۸
زيستن برای... :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۱
پرنده های قفسی :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٦
رفتن گزند دارد...ماندن اما... :: ۱۳۸٤/٩/٢٧
چند رباعی :: ۱۳۸٤/٩/۱۸
در آستانهء يک سالگی :: ۱۳۸٤/۸/۱٧
اطلاع ثانوی...! :: ۱۳۸٤/۸/۱٢
تا اطلاع ثانوی...! :: ۱۳۸٤/٧/٢۸
به مناسبت روز بزرگداشت استاد... :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
اين بار ارکستر ملل...! يا... :: ۱۳۸٤/٧/۱٢
در حاشيهء کنسرت ارکستر ملی ايران :: ۱۳۸٤/٧/٩
شعر انقلاب... :: ۱۳۸٤/٧/٢
شبهای شهريوری من... :: ۱۳۸٤/٦/٢٦
دربارهء هنر... :: ۱۳۸٤/٦/۱٤
فی العشق معجبات ياتين بالتوالی...! :: ۱۳۸٤/٦/٤
خسروانی... :: ۱۳۸٤/٥/٢۱
دربارهء طنز... :: ۱۳۸٤/٥/۱٦
و شعری از آقای رئيس...! :: ۱۳۸٤/٥/۱٢
حالات مومنان و منافقان... :: ۱۳۸٤/٥/٥
خدا ترسی... :: ۱۳۸٤/٥/۱
آوازهای سرزمين خورشيد :: ۱۳۸٤/٤/٢٧
آواز چگور! :: ۱۳۸٤/٤/۱٧
بدرود... :: ۱۳۸٤/۳/٢٤
حافظ پژوهی - قسمت آخر...تراژدی در حافظ پژوهی :: ۱۳۸٤/۳/٢۱
حافظ پژوهی- قسمت چهارم... چراغی در افق و کوچه های تاريک :: ۱۳۸٤/۳/۱٦
جز در هوای اشک دلم وا نمی شود... :: ۱۳۸٤/۳/۱
حافظ پژوهی - قسمت سوم...حرف های بی حساب :: ۱۳۸٤/٢/٢٥
حافظ پژوهی- قسمت دوم...رند گريزان :: ۱۳۸٤/٢/٢٠
سريالی برای خوانندگان...حافظ پژوهی-قسمت اول :: ۱۳۸٤/٢/۱٧
دوستان مراقب باشيد... :: ۱۳۸٤/٢/۱٥
بعد از دلتنگی... :: ۱۳۸٤/٢/۱۳
... :: ۱۳۸٤/٢/۱٢
شعری ديگر از من :: ۱۳۸٤/٢/٦
کاش او هم نخ داشت ... :: ۱۳۸٤/٢/٢
نکتهئ کوچلو! :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
اصالت شعر ...يک :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
سه تار... :: ۱۳۸٤/۱/٢٤
آينهء عبرت...! :: ۱۳۸٤/۱/٢٠
چار فصل... :: ۱۳۸٤/۱/۱٥
چهار پاره... :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۳
ياد استاد... :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۸
افتتاح فاز اول کوچهء رندان... :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٦
می خواستم... :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٤
تجربهء تازه درمشق :: ۱۳۸۳/۱٢/٦
...اين روزها :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٧
يک چها پاره... :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٠
عطش اين عطش... :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٥
زيارت... :: ۱۳۸۳/۱۱/٧
ياد من باشد... :: ۱۳۸۳/۱۱/٦
حرف های خودمانی در بارهء :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۳
معمای هستی :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٤
چهار گاه :: ۱۳۸۳/۱٠/۱
با وجود دلتنگی ها؛ برای شب يلدا :: ۱۳۸۳/٩/۳٠
سر گشتگی... :: ۱۳۸۳/٩/٢۳
من در دانشگاه آزاد شهر ری : :: ۱۳۸۳/٩/۱٢
معرفی يک کتاب :: ۱۳۸۳/٩/۱٠
ان که هلاک من همی... :: ۱۳۸۳/٩/۱٠
۱۳۸۳/٩/۳ :: ۱۳۸۳/٩/۳
دعوت :: ۱۳۸۳/٩/۱
چيزی فقط برای نوشتن :: ۱۳۸۳/۸/٢٩
۱۳۸۳/۸/٢٢ :: ۱۳۸۳/۸/٢٢